Croeso

Mae'r llwybr newydd i Hoci, 4689, yn dilyn ac yn ategu ethos gallu Chwarae i Ddysgu ac Aml Sgiliau ac nid oedran.

Mae 4689 yn fformat hoci blaengar sy'n dechrau gyda 4 v 4, gan symud ymlaen i 6 v 6, 8 v 8 ac yna 9 v 9. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu hyfforddiant 4689 fynychu gweithdy hyfforddiant tair awr, a fydd yn rhoi rhagor o fanylion i chi am sut i ddefnyddio'r deunyddiau sydd ar y wefan hon. Gallwch ddod o hyd i'r canlynol ar y wefan hon: 46 cerdyn sgiliau technegol, 30 o weithgareddau a fideos, fformat a rheolau'r gystadleuaeth ar gyfer pob lefel yn ogystal â chael gwybod sut i gymryd mwy o ran!

Sgiliau Technegol

46 o gardiau sgiliau unigol. Pob un mewn fformat PDF y gellir ei lawrlwytho

Gweld Rhagor
Cardiau Gweithgarwch

30 o weithgareddau i'ch rhoi ar ben ffordd.

Gweld Rhagor
Fformatiau Gêm

Fesul pedwar / Fesul chwech / Fesul wyth / Fesul naw // Fformatiau a rheolau cystadlu ar gyfer pob lefel.

Gweld Rhagor